Här har vi samlat ett litet urval av projekt vi har varit inblandade i. Vi är vana att arbeta under NDA och kan därför inte redovisa ett flertal av våra projekt.

BONDTEST Project

Diffusion Bonding is a solid state joining process and is achieved by the atomic diffusion at the joint interface without any significant deformation of the components. The result is a very clean homogenous joint.

There is currently no NDT technique that can reliably detect defects of the required dimensions and size in diffusion bonded joints during manufacture or in-service. The BondTest project will develop a validated NDT technique and system that will meet appropriate detection criteria, which will be commercialised and made available to industry.

Besök gärna www.bondtest.eu/

BONDTEST Project

iMain Project

Målet är att utveckla ett nytt och avancerat koncept med en verifierad praktisk lösning för informationsbaserat och prediktivt underhåll. Systemet kommer att omfatta:

  • Ett inbyggt tillstånds och energiövervakningssystem, som nästan kommer att vara självförsörjande
  • Systemlösning för smart prognos av serviceintervall som kommer att komplettera ECEM systemet med ett antal virituella sensorer.
  • Ett innovativt molnbaserat system för e-underhållsstrategi.

Besök gärna https://cordis.europa.eu/project/id/314304

iMain Project

Linuxbaserad Trådlös Beställningsterminal

Rubico vann uppdraget att ta fram en generation trådlösa terminaler med höga krav på integation, skalbarhet och antalet externa interface för webbtjänsten Mat24.se.

Produkten utvecklades kring den Linuxkapabla modulen GE863-PRO³ från Telit. Användandet av Linux möjliggjorde utvecklandet av en framtidssäker produkt med möjlighet för trådlös uppdatering av mjukvara och hög säkerhetsnivå på använda kommunikationsprotokoll. Genom att enheten både har ett inbyggt GSM/GPRS-modem och en ethernetport finns en inbyggd redundans för att motverka problem med internetuppkopplingen.

Beställningsterminalen lanseras just nu i ett antal europeiska länder.

Telit Linux GPRS

Saber Professional

Saber mätsystem är en produkt för villaägare som vill minska sin energiförbrukning. En nyutvecklad och patenterad algoritm låter Saberenheten mäta hur energin förbrukas i fjärrvärmeanslutna fastigheter utan installation av ytterligare energimätare.

Rubico hjälpte KYAB att utveckla Saberenheten från specifikation till leveransklar produkt. Enheten är byggd kring Linux och den energieffektiva men kraftfulla Blackfinarkitekturen från Analog Devices.

Kyab Saber

Trådlös Beställningsterminal

Rubico fick utvecklingsuppdraget att ta fram en beställningsterminal för webbtjänsten Pizza.nu från idé till färdig produkt. Efter en genomgång av tillgängliga GSM/GPRS-moduler som var lämpliga för projektet föll valet på en modul från TELIT där själva GPRS-modulen kan programmeras med Pythonscript. Detta möjliggjorde en snabb väg från prototyp till färdig produkt och eliminerade behovet av en ytterligare mikrokontroller.

Telit GPRS

PopCatcher Ripper

Med den prisbelönta PopCatcher Ripper kan du rippa musik från radio till vilken MP3-spelare, iPod, USB-minne eller minneskort du vill. Den är baserad på Blackfinprocessorn från Analog Devices och kör uClinux. Rubico har hjälpt till med portning av uClinux, support, drivrutiner, optimeringar m.m. i projektet. Produkten lanseradess i december 2007 och finns att köpa i välsorterade elektronikbutiker.

PopCatcher

Konferenstelefonen KT300

Nya Konftel 300 är en revolution, aldrig tidigare har en konferenstelefon haft så många nyskapande funktioner. Rubico har fått äran att hjälpa till med det omfattande utvecklingsarbete som ligger bakom denna. KT300 är byggd kring en Blackfin-DSP från Analog Devices vilket borgar att det finns tillräckligt med kraft för all signalbehandling. Framför allt har vårt arbete kretsat kring drivrutiner och vår kunskap om Blackfinarkitekturen. Konftel är Europas ledande tillverkare av konferenstelefoner.

Bild på KT300

Taltidningsmottagen Adela

Ett av Rubicos största utvecklingsuppdrag har varit att skriva mjukvara till den DSP-baserade taltidningsmottagaren Adela, på uppdrag av Microbit AB. Adela används framför allt av blinda och synskadade för att lyssna på dagstidningar som sänds ut via FM-radio på P1 nattetid. Systemet används av ca 8200 abonnenter. Förutom ett välanpassat användarinterface så innehåller mjukvaran ett flertal algoritmer framtagna av Rubico. BL Elektronik har hand om produktion, logistik och garanti.

Adela

C4/VPX

C4 står för “Communication Concepts for Challenging Contexts” och är ett projekt som centret för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet driver. Projektet är delvis EU-finansierat och kretsar kring en DSP-plattform från Analog Devices med en processor ur Blackfin familjen. Grundtanken är att ta fram en öppen plattform för avancerad signalbehandling som använder sig av uClinux. Rubico har i detta projekt ansvar för bland annat drivrutinsutveckling och hårdvarukonstruktion.

DSP-card

Vätskenivåmätning

Vid Kappa Kraftliner i Piteå finns en stor avbarkningstrumma som drivs runt och stöds av 96 stora truckdäck. För att klara tyngden från trumman krävs mycket höga lufttryck och för att detta tryck inte skall bli farligt vid en eventuell punktering skall däcken vara fyllda till åttio procent med vatten. Kappa behövde av säkerhetsskäl kontrollera vattennivån i varje däck och anlitade Rubico för att lösa problemet. Vi tog fram en specialanpassad mätutrustning och utvecklade en mätmetod för att mäta upp däcken på plats. Att metoden gjorde det möjligt att slippa nedmontering av varje däck var en nödvändighet eftersom ett vattenfyllt truckdäck väger cirka fyrahundra kilo styck. Mätmetoden bygger på frekvensanalys av däcksidans impulssvar och kan anpassas till liknande behov.

Vattenmätning