Tjänster

Rubico erbjuder konsulttjänster inom mjukvara och hårdvara till inbyggda system med extra tyngd på digital signalbehandling. Vi kan ta totalansvar för ett helt projekt från förstudie till produktion och dokumentering eller bidra med den specialistkompetens ni behöver för er befintliga projektgrupp.

Rubico strävar alltid efter att använda de bästa tillgängliga verktygen och teknikerna, kommersiella eller open source.

Några exempel på tjänster som vi erbjuder inom våra kompetensområden signalbehandling och inbyggda system:

 • Förstudier
 • På platskonsulter
 • Projektledning
 • Förstudier
 • Systemdesign
 • Systemutveckling
 • Systemverifiering
 • Mjukvaruutveckling
 • Hårdvaruutveckling
 • Digital signalbehandling
  • Algoritmutveckling
  • Algoritmoptimering

Inbyggda system

Rubico har historiskt sett huvudsakligen arbetat med DSP-processorer från Analog Devices men vi har även använt ARM-baserade mikrokontrollers och DSPer från andra tillverkare. Vilka utvecklingsverktyg vi använder beror på systemkraven men kan vara kommersiella såsom VisualDSP++ eller Code Composer eller open source. Vi har utrustning för prototyptillverkning i små serier och föredrar att använda EDA-verktyget EAGLE.

 • DSP-arkitekturer
  • ADSP-218x
  • ADSP-219x
  • ADSP-BF51x
  • ADSP-BF52x
  • ADSP-BF53x
  • ADSP-BF56x
  • ADSP-TS20x
  • TMS320C6713
 • GSM/GRPS lösningar från Telit
  • GT864-PY
  • GE-863-PRO3
 • Mikrokontrollers
  • ARM
  • PIC
  • AVR
 • FPGA
  • Xilinx
 • Linux/uClinux
  • Mycket lång erfarenhet av Linux / uClinux på DSP-plattformar
  • Drivrutinsutveckling
  • Applikationsutveckling
  • BSP utveckling
 
 
Services

Signalbehandling

Signalbehandling är ett mycket brett begrepp som innefattar analys och manipulation av analog samt digitala signaler. Rubico fokuserar på digital signalbehandling då detta starkt kan kopplas till DSP baserade system. Vi kan utifrån en idé ta fram en matematisk modell för att lösa ett problem och sedan implementera detta i en DSP alternativt ett PC-program. Vi kan också utifrån en matematisk modell i till exempel Simulink eller Matlab hjälpa till att anpassa denna för en implementation på ett inbyggt system. Inom digital signalbehandling har vi berört bland annat följande områden:

 • Digitala filter
 • Adaptiva algoritmer
 • Ljudbehandling
 • Kodning
 • Bildbehandling
 • Fix punkt algoritmer
 • Digitala kommunikationssystem
 • Faslåsta loopar (PLL)
 
 
Signal Processing

Dotterkort till försäljning

Vår affärside är inte sälja produkter utan detta är ett bidrag till öppen källkod.

MMC/SD-dotterkort

Ett dotterkort för BF53x-STAMP plattformen med en MMC/SD-hållare från Alps. Innehåller en DIP-Switch för att enkelt välja GPIO pinne för CS signalen.
Konstruerad för BF533-Stamp men passar även BF537-Stamp. En drivrutin för uClinux är släppt och accepterad i det officiala Blackfin uClinux projektet.
Dokumentation för drivrutinen finns tillgänglig
här.
Komplett kopplingsschema finns här.
Kortet har utvecklas i ett C4 projekt kallat VPX. Mer information finns på hemsidan för Center for Distance-spanning Technology (CDT).

Vi säljer korten för 45 USD per kort ex frakt.
Skicka ett mail till sales@rubico.com med din order så kontaktar vi dig för mer uppgifter

 
 
MMC/SD-Daughtercard